Gemeente Ermelo

Ermelo is een gemeente op de Veluwe met ongeveer 27.000 inwoners. Met de Veluwe in de voortuin en het strand in de achtertuin is Ermelo een geweldige plek om te wonen, te werken en vakantie te vieren.

Vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen” vormt de basis voor het gemeentelijk beleid en voor de dienstverlening aan de inwoners van Ermelo. De gemeente heeft daarbij als doel te komen tot eigentijdse vormen van dienstverlening en maatwerk als dat mogelijk is.

Om dit te bereiken zijn de medewerkers flexibel inzetbaar en hebben ze een grote regelruimte. Ze denken mee met de inwoners, bedrijven en instellingen vanuit een klantgerichte houding. Ze nemen hun verantwoordelijkheid en kunnen hun talenten volop inzetten. Als werkgever vinden wij betrokkenheid, klantgerichtheid, samenwerken en communicatie belangrijke competenties.

Gemeente Ermelo is volop in beweging en is een gemeente met ambitie.

Geef je ambitie de ruimte in Ermelo

Meer weten over de gemeente Ermelo? Ga naar www.ermelo.nl