Over Meerinzicht

Meerinzicht voert de bedrijfsvoeringstaken uit voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en de Sociale Dienst Veluwerand. Meerinzicht werkt voor een regio met ca. 100.000 inwoners.

De inrichting van Meerinzicht vindt gefaseerd plaats; sinds 1 januari 2015 ondersteunt Meerinzicht haar klanten op de taakvelden Informatisering & Automatisering, HRM, Facilitair Gebouwen & Inkoop en Belastingen. Voor dit laatste geldt dat Meerinzicht werkzaamheden uitvoert op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken en de aanslagen oplegt voor de drie gemeenten.

Momenteel wordt gewerkt aan de overgang van de taakvelden Financi├źn, Communicatie, Juridische Zaken en Geo-informatie naar Meerinzicht. In 2018 zullen alle bedrijfsvoeringstaakvelden en de taakvelden die vallen binnen het Sociaal Domein (denk aan WMO en Sociale dienst) zijn ondergebracht bij Meerinzicht.

Meerinzicht is een dynamische organisatie met een hoog ambitieniveau en werkt continu aan verbetering van de bedrijfsvoering. De organisatie is nog volop in ontwikkeling en biedt tal van uitdagingen aan de medewerkers om hieraan een bijdrage te leveren. Kernwoorden hierbij zijn voortdurende professionalisering van de medewerkers en het takenpakket, verantwoordelijkheden laag in de organisatie, samenwerken, ondernemerschap, trots en nabijheid. Meerinzicht zal zich de komende jaren ontwikkelen tot een betrouwbare en solide bedrijfsvoeringsorganisatie, waar onze klanten niet omheen kunnen. We bereiken dat met betrokken en gepassioneerde professionals!

Meerinzicht werkt!

Actuele vacatures bij Meerinzicht

Helaas, op dit moment zijn er geen vacatures.