Over Meerinzicht

Meerinzicht voert diverse taken uit voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde en de Sociale Dienst Veluwerand. De inrichting van Meerinzicht vindt gefaseerd plaats; in 2018 zullen alle bedrijfsvoeringstaakvelden en de taakvelden die vallen binnen het Sociaal Domein (denk aan WMO, Sociale dienst en Leerplicht) zijn ondergebracht bij Meerinzicht.

Meerinzicht werkt voor een regio met ca. 100.000 inwoners. Het is een dynamische organisatie met een hoog ambitieniveau. Ze werkt continu aan verbetering.

De organisatie is nog volop in ontwikkeling en biedt tal van uitdagingen aan de medewerkers om hieraan een bijdrage te leveren. Kernwoorden hierbij zijn voortdurende professionalisering van de medewerkers en de werkwijzen, verantwoordelijkheden laag in de organisatie, samenwerken, ondernemerschap, trots en nabijheid. Meerinzicht wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een betrouwbare en solide uitvoeringsorganisatie, waar onze opdrachtgevers en klanten niet omheen kunnen. We bereiken dat met betrokken en gepassioneerde professionals!

Meerinzicht werkt!