Werken voor een van de vier organisaties biedt je de ruimte om je te ontwikkelen en je verantwoordelijkheid te nemen. Om hiervoor te zorgen zijn er gezamenlijk arbeidsvoorwaarden opgesteld.

Als gemeente Ermelo, gemeente Harderwijk, gemeente Zeewolde en Meerinzicht werken we samen op verschillende vlakken. Daarom hebben we een gezamenlijk personeelsregelement. Daarnaast vallen we onder de Cao Gemeenten en Cao SGO.

 • Salaris

  De functies worden gewaardeerd volgens HR21. Dit is een functiewaarderingssysteem van de VNG.  Elke functie zit gekoppeld aan een salarisschaal. Bekijk hier de actuele salaristabel van de Cao gemeenten/Cao SGO.

 • Individueel Keuzebudget (IKB)

  Bovenop je salaris krijg je het IKB. Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris. Dit is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Dit bedrag wordt automatisch voor jou gereserveerd en je hebt de vrijheid om je IKB (maandelijks) te laten uitbetalen voor meer salaris, of te besteden aan een aantal fiscaalvriendelijke arbeidsvoorwaarden zoals:

  – Sporten in fitness en sportscholen naar keuze
  – De aanschaf van een (elektrische) fiets
  – Je reiskosten woon- werkverkeer boven de 40 kilometer enkele reis
  – Je studiekosten die niet worden vergoed
  – Je vakbondslidmaatschap
  – Het kopen extra verlof

 • Vakantiedagen

  Iedere medewerker heeft recht op vakantieverlof. Wie fulltime in dienst is, heeft in ieder geval recht op minimaal 144 uur (wettelijk) verlof per jaar en 36 uur bovenwettelijk verlof. Daarnaast zijn wij vrij op de nationale feestdagen, Goede Vrijdag, Bevrijdingsdag en de dag na hemelvaart. Je kunt het Individuele Keuze Budget gebruiken om extra verlof (bovenwettelijk) te kopen.

 • Reiskostenvergoeding

  Wij hebben een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer met een max. van 40 kilometer enkele reis. Reis je meer dan 40 km enkele reis, dan kan je het meerdere fiscaal uitruilen met het IKB waardoor een belastingvoordeel ontstaat. We moedigen collega’s graag aan om met het openbaar vervoer te gaan en daarom wordt dit 100% vergoed.

 • Flexibel uren indelen

  Bij de verschillende gemeentes en Meerinzicht werken we met flexibele werktijden. Je bepaalt zelf wanneer je werkdag begint en eindigt en je deelt zelf je werkweek in. Ook bieden we faciliteiten om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Zo kun je, als het werk het toelaat, thuiswerken. Voor een aantal functies (denk aan publieksfuncties, of technische functies, buitendienst) is deze flexibiliteit beperkt. Het indelen van jouw uren gaat wel altijd in overleg met jouw leidinggevende.

 • Kortingen op verzekeringen

  Wij hebben een collectief contract afgesloten met CZ, IZA en Menzis. Hierdoor kunnen jij én jouw gezinsleden met korting bij deze zorgverzekeraars pakketten afnemen.
  Voor alle medewerkers geldt jaarlijks een tegemoetkoming in de ziektekosten, ongeacht bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van jouw salarisschaal en kan oplopen tot een maximum van € 296,- bruto per jaar (peiljaar 2020).
  Daarnaast word je automatisch aangemeld voor onze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis (IPAP). Mocht je hier afstand van willen doen dan kan dit door middel van een afstandsverklaring. 
  Via Centraal Beheer zijn er ook een aantal privéverzekeringen (auto, aansprakelijkheid, woonhuis) waarop je korting krijgt.

 • Sportcentrum de Sypel

  Medewerkers van de vier organisaties kunnen voordelig zwemmen bij Sportcentrum De Sypel in Harderwijk. 

 • Generatiepact

  Mogelijkheid om gebruik te maken van het generatiepact vanaf 60 jaar.

Het Generatiepact stelt werknemers vanaf 60 jaar in staat om langer fit en gezond door te werken door minder te gaan werken zonder dat ze daar veel salaris voor moeten inleveren. De uren die hierdoor vrijkomen worden ingezet om aan jongeren een kans te bieden op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld aan trainees.

 • Bedrijfszorg van VGZ/IZA

  Gezondheid op de werkvloer is van cruciaal belang voor werknemer en werkgever. Als organisatie maken wij daarom gebruik van het bedrijfszorgpakket van VGZ/IZA. Met het bedrijfszorgpakket kun je:
  – gericht advies over je inzetbaarheid ophalen,
  – vermijd je lange wachtlijsten,
  – hulp op maat en
  – ligt de nadruk op het terugkeren naar je werk of het voorkomen van verzuim.

 • Telefoon

  Elke werknemer krijgt een mobiele telefoon in bruikleen. Deze mobiele telefoon mag ook privé worden gebruikt. Je krijgt een telefoon van ons met twee nummers, zodat je werk en privé ook echt gescheiden kunt houden.

 • Pensioen

  Vanaf het moment dat je in dienst bent getreden bij de de gemeente Ermelo, Harderwijk, Zeewolde of Meerinzicht bouw je pensioen op bij het ABP. Jij hoeft hier niets voor te doen. Binnen een paar weken ontvang je een welkomstbrief.

 • Ontwikkelen Harderwijk Academie

  De Harderwijk Academie is opgezet om medewerkers de ruimte te bieden om te leren en te ontwikkelen. Denk aan talentontwikkeling, vaardighedentrainingen en leren in de praktijk. Om vitaal en energiek te blijven zijn er ook vitaal activiteiten opgenomen in de Harderwijk Academie. De Harderwijk Academie is ook beschikbaar voor medewerkers van de gemeente Ermelo, de gemeente Zeewolde en Meerinzicht.

 • Mogelijkheid volgen cursussen: allesuitjezelf.nl

  A&O fonds Gemeenten (Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten) is het fonds voor alle gemeenten van Nederland en draagt bij aan aantrekkelijke, dynamische en creatieve gemeentelijke organisaties met een gezond arbeidsklimaat. Het A&O fonds biedt een heel scala aan gratis boeken, cursussen en tips. Heel handig: bij de cursussen staat hoe lang het in beslag neemt. Hier vind je ook van alles over (loopbaan)coaching en het ervaringscertificaat EVC. Kortom: ben je op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden, kijk dan even rond op de site van alles uit jezelf. Een account aanmaken is gratis.

 • Werken vanuit vertrouwen

  De gemeenten en Meerinzicht geven haar medewerkers veel ruimte om hun werk naar eigen inzicht te doen. Want:
  – We hebben vertrouwen in onze medewerkers en hun professionaliteit;
  – Medewerkers zijn op hun beurt resultaatgericht;
  – Medewerkers willen én kunnen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen inzet.

 • Verlofregelingen

  Naast je betaalde baan kun je wel eens aandacht en tijd nodig hebben om te besteden aan ouderschap, studie, mantelzorg of jezelf. Daarvoor hebben wij allerlei regelingen. Bij sommige regelingen wordt je salaris volledig of voor een groot deel doorbetaald. Zo kunnen partners bijvoorbeeld vijf weken geboorteverlof opnemen tegen 70% doorbetaling van het salaris en krijg je 50% van je uren verlof als je langdurig voor iemand moet zorgen.