Werken voor 1 van de 4 organisaties biedt je de ruimte om je te ontwikkelen en je verantwoordelijkheid te nemen. Om hiervoor te zorgen zijn er gezamenlijk
arbeidsvoorwaarden opgesteld.

Als gemeente Ermelo, gemeente Harderwijk, gemeente Zeewolde en Meerinzicht werken we nauw samen op verschillende vlakken. Daarom hebben we een gezamenlijk personeelsreglement. Daarnaast vallen we onder de Cao Gemeenten en Cao SGO.

Werken vanuit vertrouwen

De gemeenten en Meerinzicht geven haar medewerkers veel ruimte om hun werk naar
eigen inzicht te doen. Want:

 • we hebben vertrouwen in onze medewerkers en hun professionaliteit;
 • medewerkers zijn op hun beurt resultaatgericht;
 • medewerkers willen en kunnen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen inzet

Salaris

De functies worden gewaardeerd volgens HR21. Dit is een functiewaarderingssysteem van de VNG. Elke functie zit gekoppeld aan een salarisschaal. Bekijk hier de actuele salaristabel van de Cao gemeenten/Cao SGO.

Individueel Keuzebudget (IKB)

Bovenop je salaris krijg je het IKB. Het IKB bedraagt 17,05% van je salaris. Dit is opgebouwd uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en bovenwettelijk verlof. Dit bedrag wordt automatisch voor jou gereserveerd. Je hebt de vrijheid om je IKB (maandelijks) te laten uitbetalen voor meer salaris, het kopen van extra verlof of te besteden aan enkele fiscaalvriendelijke arbeidsvoorwaarden zoals het uitruilen van kosten voor:

 • sporten;
 • de aanschaf van een (elektrische) fiets;
 • je reiskosten woon-werkverkeer boven de 40 kilometer enkele reis;
 • je studiekosten die niet worden vergoed;
 • je vakbondslidmaatschap.

Vakantiedagen en verlofsparen

Iedere medewerker heeft recht op vakantieverlof. Wettelijk krijg je 4 keer het aantal werkuren per week. Daarbovenop krijg je 1,2 keer het aantal werkuren per week aan bovenwettelijk verlof. Daarnaast zijn we vrij op de nationale feestdagen. Je kunt het Individuele Keuze Budget gebruiken om extra verlof (bovenwettelijk) te kopen. Als je bovenwettelijke verlofuren niet gebruikt, kun je deze uren sparen (maximaal 3600). Dit noemen we verlofsparen. Bij  verlofsparen geldt geen verval- of verjaartermijn voor de gespaarde uren.

Verlofregelingen

Naast je betaalde baan kun je wel eens aandacht en tijd nodig hebben om te besteden aan ouderschap, studie, mantelzorg of jezelf. Daarvoor hebben we allerlei regelingen. Bij sommige regelingen wordt je salaris volledig of voor een groot deel doorbetaald.

Reiskostenvergoeding

We hebben een reiskostenvergoeding van € 0,21 per kilometer met een max. van 40 kilometer enkele reis. Reis je meer dan 40 km enkele reis, dan kun je het meerdere fiscaal uitruilen met het IKB waardoor een belastingvoordeel ontstaat. We moedigen collega’s graag aan om met het openbaar vervoer te gaan en daarom wordt dit 100% vergoed.

Thuiswerkvergoeding

Voor de thuiswerkdagen kom je in aanmerking voor een thuiswerkvergoeding. De thuiswerkvergoeding bedraagt € 2 netto per dag. Daarbij maakt het niet uit of je fulltime of parttime werkt.

Flexibel uren indelen

Bij de verschillende gemeentes en Meerinzicht werken we met flexibele werktijden. Je bepaalt zelf wanneer je werkdag begint en eindigt en je deelt zelf je werkweek in. Ook bieden we faciliteiten om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Zo kun je, als het werk het toelaat, thuiswerken. Voor enkele functies (denk aan publieksfuncties, of technische functies, buitendienst) is deze flexibiliteit beperkt. Het indelen van je uren gaat wel altijd in overleg met je leidinggevende.

Opleiding en ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich (blijven) ontwikkelen. Daarom investeren we in je ontwikkeling. Met ondersteuning van onze interne academie kun je hier vorm en sturing aan geven. Je krijgt zicht op je kwaliteiten, ontwikkeling, ambities, mogelijkheden enzovoorts. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om trainingen en cursussen te volgen die passen bij je ontwikkeling (dit hoeft niet altijd intern).

Mogelijkheid volgen cursussen: allesuitjezelf.nl

A&O fonds Gemeenten (Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten) is het fonds voor alle gemeenten van Nederland en draagt bij aan aantrekkelijke, dynamische en creatieve gemeentelijke organisaties met een gezond arbeidsklimaat. Het A&O fonds biedt een heel scala aan gratis boeken, cursussen en tips. Heel handig: bij de cursussen staat hoe lang het in beslag neemt. Hier vind je ook van alles over (loopbaan)coaching en het ervaringscertificaat EVC. Kortom: ben je op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden, kijk dan even rond op de site van alles uit jezelf. Een account aanmaken is gratis.

Bedrijfszorg van VGZ/IZA

Gezondheid op de werkvloer is heel belangrijk voor werknemer en werkgever. Als organisatie maken we daarom gebruik van het bedrijfszorgpakket van VGZ/IZA. Met het bedrijfszorgpakket kun je:

 • gericht advies over je inzetbaarheid ophalen,
 • vermijd je lange wachtlijsten,
 • hulp op maat krijgen en
 • ligt de nadruk op het terugkeren naar je werk of het voorkomen van verzuim.

Kortingen op verzekeringen

We hebben een collectief contract afgesloten met CZ, IZA en Menzis. Hierdoor kunnen jij en jouw gezinsleden met korting bij deze zorgverzekeraars aanvullende pakketten afnemen. Voor alle medewerkers geldt jaarlijks een tegemoetkoming in de ziektekosten. Het maakt niet uit bij welke zorgverzekeraar je verzekerd bent. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van je salarisschaal en kan oplopen tot een maximum van € 296 bruto per jaar (peiljaar 2022).
Daarnaast word je automatisch aangemeld voor onze collectieve gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis (IPAP). Een zeer aantrekkelijke lage premie en deze wordt fiscaal voordelig in mindering gebracht op je loon. Uiteraard is het ook mogelijk om je hiervoor niet te verzekeren en een afstandsverklaring in te vullen.
Via Centraal Beheer zijn er ook enkele privéverzekeringen (auto, aansprakelijkheid, woonhuis) waarop je korting krijgt.

Bucketlist

Ben je 5 jaar in dienst? Dan ga je wat beleven! Als je 5 jaar in dienst bent bij 1 van onze organisaties dan krijg je eenmalig een budget van € 1.000 euro netto bovenop je salaris om een belevenis van je ‘bucketlist’ af te strepen.

Generatiepact

Mogelijkheid om gebruik te maken van het generatiepact kan vanaf 60 jaar. Het Generatiepact stelt werknemers vanaf 60 jaar in staat om langer fit en gezond door te werken door minder te gaan werken zonder dat ze daar veel salaris voor moeten inleveren. De uren die hierdoor vrijkomen worden ingezet om aan jongeren een kans te bieden op de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld aan trainees.

Pensioen

Vanaf het moment dat je in dienst bent getreden bij de gemeente Ermelo, Harderwijk, Zeewolde of Meerinzicht bouw je pensioen op bij het ABP. Je hoeft hier niets voor te doen. Binnen een paar weken ontvang je een welkomstbrief van het ABP.

Telefoon en thuiswerkmiddelen

Elke werknemer krijgt een mobiele telefoon in bruikleen. Deze mobiele telefoon mag ook privé worden gebruikt. Je krijgt een telefoon van ons met 2 nummers, zodat je werk en privé ook echt gescheiden kunt houden. Om het thuiswerken te faciliteren is het mogelijk om diverse middelen (2 beeldschermen, toetsenbord, muis, tc computer of bureaustoel) aan te vragen.

Sportcentrum de Sypel

Medewerkers van de 4 organisaties kunnen voordelig zwemmen bij Sportcentrum De Sypel in Harderwijk.

Personeelsvereniging

De gemeenten hebben allen hun eigen personeelsvereniging. De medewerkers van Meerinzicht mogen zelf weten bij welke personeelsvereniging zij zich aan willen sluiten. Als je lid wordt van de personeelsvereniging kun je buiten werktijd om kennis maken met collega’s door de hele organisatie(s).