Vergunningverlener WABO

24-36 uur per week!

De gemeente Harderwijk bereidt zich actief voor op de Omgevingswet. Er wordt onder andere al gewerkt aan een Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
De organisatie bestaat uit 4 domeinen (Bestuur & Organisatie, Samenleving, Ruimte en Stadsbedrijf). Een deel van de bedrijfsvoeringstaken is ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren. 
 
Het domein
Binnen het domein Ruimte werken ruim 65 medewerkers aan de ontwikkeling van Harderwijk tot een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. In het domein is de expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, duurzaamheid, bouwzaken en inrichting van de openbare ruimte samengebracht.
 
Er wordt gewerkt in een teamgerichte structuur, waarbij medewerkers zoveel mogelijk samen in het team verantwoordelijkheid nemen voor het teamresultaat. De teams zijn samengesteld rondom een logisch pakket van samenhangende activiteiten:

 • team Ruimtelijke ontwikkeling en Grondzaken
 • team Duurzaam en Wonen
 • team Economie, Mobiliteit en Erfgoed
 • team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bouwen.

Dit ga je doen

Als Vergunningverlener Wabo ben je verantwoordelijk voor het:

 • Controleren van de volledigheid en juistheid van de inhoud van aanvragen;
 • Organiseren/begeleiden van overleg met de aanvrager (vooroverleg);
 • Verstrekken van informatie over bouwregelgeving en bestemmingsplannen aan inwoners en bedrijven;
 • Bewaken van het proces, de integraliteit en de voortgang van de aanvraag;
 • Inschakelen van vakdisciplines en wanneer nodig externe adviseurs (coördineren inhoudelijke volledigheid);
 • Samenstellen en coördineren van besluiten;
 • Toetsen van bouwaanvragen aan het bestemmingsplan/omgevingsplan, Bouwbesluit en bouwverordening;
 • Verlenen van ontheffing of het toepassen van gelijkwaardigheidsbepaling van het Bouwbesluit/bouwregelgeving;
 • Beoordeling aanvraag voor binnenplanse of buitenplanse afwijking (planologisch strijdig gebruik).

Jouw talenten

Je beschikt over een opleiding bouwkunde op MBO- of HBO-niveau en hebt met succes de opleiding ABW1 en ABW2 afgerond (of bent bereid de opleiding te volgen). Je beschikt bij voorkeur over specialistische kennis op het gebied van brandveiligheid. Je hebt actuele kennis van en ervaring met het omgevingsrecht, Bouwbesluit en andere relevante regelgeving.
 
Daarnaast zijn de volgende kennis en vaardigheden van belang:

 • goede adviserende en analytische vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • goede verbindende kwaliteiten, durven aanspreken en lef;
 • creatief in het overbruggen van tegengestelde belangen;
 • goed kunnen plannen en organiseren;
 • goed kunnen samenwerken;
 • visie en originaliteit - buiten de kaders kunnen denken;
 • omgevingsbewust;
 • klant- en resultaatgericht;
 • organisatie- en politiek sensitief;
 • je denkt in kansen en niet in bedreigingen.

 
 

Dit krijg je van ons

De functie Vergunningverlener WABO is ingeschaald in functieschaal 9.  Afhankelijk van kennis en ervaring bieden wij een salaris (voltijds) van minimaal  € 2.591,- en maximaal € 3.805,- . Daarnaast ontvang je een vrij te besteden Individueel Keuze Budget van in totaal 17,05 % van je bruto salaris.
 

Laten we kennismaken

Informatie wordt verstrekt door Peter Mulder (teamleider VTH Bouwen), telefoonnummer 0341- 411911. Voor de procedure kun je contact opnemen met Joyce Tekke, HRM adviseur via 085-1108148.
 
Je kunt solliciteren tot 29 maart 2019.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op:     
- eerste ronde: 9 april 2019
- tweede ronde: 15 april 2019
Wij verzoeken u rekening te houden met deze data!
 

Contactpersoon

Bij vragen over de procedure voor deze vacature kun je contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Delen

Deel deze vacature in jouw netwerk via: