Verbinder Sociaal Domein/ Adviseur lokaal jeugdbeleid

Het team Samenleving bestaat uit een 25-tal adviseurs op verschillende niveaus die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een grote diversiteit aan beleidsthema’s. Dit alles om te komen tot een inclusieve samenleving. Binnen het team worden o.a. de volgende beleidsonderwerpen opgepakt: welzijn, maatschappelijk werk, burgerparticipatie, zorg, jeugd, onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting, cultuur, sportbeleid, gezondheid, maatschappelijke zorg, beschermd wonen, AZC, vluchtelingen, statushouders, dierenwelzijn, subsidiebeleid en monitoring sociaal domein.

Dit ga je doen

Verbinder Sociaal Domein:

 • Je hebt een coördinerende rol met als doel om beleidsvoorstellen op het terrein van het  aanpalend beleid te checken op integraliteit. Dit geldt ook als die vanuit andere domeinen worden opgesteld. De inhoud van de beleidsvoorstellen is en blijft de verantwoordelijkheid van de beleidsmedewerkers zelf.
 • Je zorgt, in samenwerking met de strategisch adviseur sociaal domein, voor een overzicht van beleid, taken en/of projecten sociaal domein breed per gemeente en de afstemming hiervan met de gemeenten Ermelo en Zeewolde en Meerinzicht-sociaal;
 • Je onderzoekt of er tussen de 3 gemeenten verbindingen gelegd kunnen worden dan wel samen opgetrokken kan worden op het gebied van aanpalend beleid.
 • Je legt een (beleidsmatige) verbinding tussen het lokale beleid op het terrein van Wmo, Jeugd en/of participatiewet met het aanpalend beleid w.o. onderwijs, maatschappelijke zorg, welzijn, sport e.a.;
 • Je legt verbinding met de strategisch adviseurs in relatie tot het te ontwikkelen 3-D beleid;
 • Je neemt deel aan de algemene beleidstafel;
 • Je zorgt voor innovatie en doorontwikkeling van het beleid binnen het sociaal domein i.s.m. de (lokale) beleidsmedewerkers en strategen voor aanpalend beleid en het leggen van de verbinding met 3D.

Lokaal Jeugdbeleid:

 • Je bent de adviseur op lokaal jeugdbeleid voor de bestuurder en de organisatie.
 • Je adviseert over subsidiesverlening in het kader van preventief jeugdbeleid en jeugdgezondheidszorg.
 • Je initieert en neemt deel aan overleggen op het gebied van preventief jeugdbeleid en jeugdgezondheidszorg.
 • Je werkt beleidsmatig samen in EHZ verband (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) en in regionaal ( Noord Veluwe verband

Daarnaast lever je een bijdrage aan initiatieven vanuit andere beleidsterreinen binnen het sociaal domein zoals onderwijs, volksgezondheid, sport, cultuur en veiligheid.

Jouw talenten

Naast dat je jezelf herkent in onze waarden Open, Ontspannen en Ondernemend herken je, je ook in het onderstaande profiel:

 • Je hebt een relevante WO/HBO opleiding;
 • Je hebt ervaring als adviseur jeugdbeleid;
 • Je bent een goede netwerker en kan dit ook aantonen;
 • Je hebt een helicopterview en herkent en erkent belangen van alle betrokkenen;
 • Je kan werken in een veranderende omgeving;
 • Je hebt zelf reflectie en bent aanspreekbaar op houding en gedrag, en doet dat ook bij anderen.

Dit krijg je van ons

Een afwisselende functie in een dynamisch team.
De functie is ingeschaald in schaal 11 met een minimum salarisbedrag van bruto € 2.914,- per maand (aanloopniveau) en een maximum salarisbedrag van bruto € 5.067,-  per maand bij een fulltime functie.
Daarnaast ontvang je maandelijks een IKB budget van 17,05%. Daarnaast bieden wij een goede forensenvergoeding.

Laten we kennismaken

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ivo Leijten, teamleider Samenleving  (0341-411911 ) of over de procedure met J.C Tekke, HRM adviseur (085-1108148).

Je kunt solliciteren tot 12 maart 2020.
De gesprekken voor de selectierondes vinden plaats op:
1e ronde: dinsdagochtend 24 maart 2020 
2e ronde : donderdagmiddag 2 april 2020 
We verzoeken je hiermee rekening te houden.

Contactpersoon

Bij vragen over de procedure voor deze vacature kun je contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Delen

Deel deze vacature in jouw netwerk via: