Lid rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

De gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk zoeken voor hun Rekenkamercommissie een extern lid met kennis en ervaring op het gebied van beleidsonderzoek en een sterk ontwikkeld bestuurlijk inzicht.

De Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk is een onafhankelijk orgaan van de gemeenten Ermelo en Harderwijk. Zij is een college bestaande uit drie externe leden: twee leden en één lid-voorzitter.
Het is de taak van de Rekenkamercommissie onderzoek te doen naar de doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur
(artikel 182 Gemeentewet). De rekenkamercommissie doet op eigen initiatief onderzoek, maar ook
op verzoek van anderen zoals inwoners van de beide gemeenten en van de gemeenteraden.
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen rapporteert de rekenkamercommissie aan de gemeenteraden.

Ondersteuning
Voor haar ondersteuning heeft de Rekenkamercommissie een ambtelijk secretaris aangesteld.

Dit ga je doen

De Rekenkamercommissie is een gemengd team qua kennis en ervaring. Voor de vervulling van de vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende kenmerken:

 • aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 • in staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke
  boodschap;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek
  (bijvoorbeeld: bestuurskundig, politicologisch of economisch onderzoek);
 • kennis van verschillende methoden en technieken van onderzoek;
 • bekendheid met het functioneren van gemeenten;
 • een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en positief-kritische
  houding;
 • bereid zijn als eenheid op te treden ('collegiaal bestuur');
 • in staat zijn de gevraagde tijdsbesteding te leveren (gemiddeld 1 dagdeel per
  week).

Jouw talenten

De gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk stellen de volgende additionele eisen om in
aanmerking te komen voor de functie van lid van de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk.
Een lid van de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk:

 • heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of
  de gemeenteraad van de gemeenten Ermelo-Harderwijk  of fractievertegenwoordiger c.q. raadsvolger van de gemeenten Ermelo-Harderwijk uitgeoefend;
 • is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Ermelo of de gemeente Harderwijk.
 • Een lid van de Rekenkamercommissie heeft geen zakelijke banden met de gemeente
  Ermelo of de gemeente Harderwijk, behalve het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie.

In de selectieprocedure worden kandidaten met een betrekking bij een onderzoeks- en/of adviesbureau
niet bij voorbaat uitgesloten, maar er wordt wel scherp gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling en de bereidheid bij de kandidaten daarvoor een oplossing te vinden.

Dit krijg je van ons

De vergoeding voor de leden bedraagt € 250,--  per vergadering. Dit is inclusief een vergoeding voor de voorbereiding en afhandeling van de vergadering. Daarnaast ontvangen de voorzitter en de leden een vergoeding in de reiskosten.
De Rekenkamercommissie vergadert één keer per maand.

Laten we kennismaken

Selectiegesprekken worden gevoerd op dinsdag 31 maart 2020.
De selectiecommissie bestaat uit leden van de Auditcommissies van de gemeenteraden en de leden van de Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk.

Benoeming
De benoeming als lid van de Rekenkamercommissie Ermelo- Harderwijk geschiedt door de
gemeenteraden, op aanbeveling van de auditcommissies van de gemeenten. De streefdatum voor de benoeming is per 1 mei 2020. Het betreft een benoeming voor drie jaren.

Reageren en informatie
U kunt uw motivatiebrief en CV tot 15 maart 2020 zenden aan: mevrouw J. Kooij, secretaris Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk, via de website werkenbij.meerinzicht.nl
                                                
Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk kunt u
contact opnemen met de voorzitter, de heer G.J. Put, 06 1332 3288
 

Contactpersoon

Bij vragen over de procedure voor deze vacature kun je contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Delen

Deel deze vacature in jouw netwerk via: