Lid rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk

De gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk zoeken voor hun Rekenkamercommissie een extern lid met kennis en ervaring op het gebied van beleidsonderzoek en een sterk ontwikkeld bestuurlijk inzicht.

De Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk is een onafhankelijk orgaan van de gemeenten Ermelo en Harderwijk. Zij is een college bestaande uit drie externe leden: twee leden en één lid-voorzitter.
Het is de taak van de Rekenkamercommissie onderzoek te doen naar de doelmatigheid,
doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur
(artikel 182 Gemeentewet). De rekenkamercommissie doet op eigen initiatief onderzoek, maar ook
op verzoek van anderen zoals inwoners van de beide gemeenten en van de gemeenteraden.
De bevindingen, conclusies en aanbevelingen rapporteert de rekenkamercommissie aan de gemeenteraden.

Ondersteuning
Voor haar ondersteuning stelt de Rekenkamercommissie een ambtelijk secretaris aan.

 

Dit ga je doen

De Rekenkamercommissie is een gemengd team qua kennis en ervaring. Voor de vervulling van de vacature zijn wij op zoek naar kandidaten met de volgende kenmerken:

 • aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
 • in staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een politiek-bestuurlijke
  boodschap;
 • een academisch werk- en denkniveau;
 • ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van beleidsonderzoek
  (bijvoorbeeld: bestuurskundig, politicologisch of economisch onderzoek);
 • kennis van verschillende methoden en technieken van onderzoek;
 • bekendheid met het functioneren van gemeenten;
 • een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en positief-kritische
  houding;
 • bereid zijn als eenheid op te treden ('collegiaal bestuur');
 • in staat zijn de gevraagde tijdsbesteding te leveren (gemiddeld 1 dagdeel per
  week).

Jouw talenten

De gemeenteraden van Ermelo en Harderwijk stellen de volgende additionele eisen om in
aanmerking te komen voor de functie van lid van de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk.
Een lid van de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk:

 • heeft de laatste vijf jaar geen deel uitgemaakt van het college van B&W of
  de gemeenteraad van de gemeenten Ermelo-Harderwijk  of fractievertegenwoordiger c.q. raadsvolger van de gemeenten Ermelo-Harderwijk  uitgeoefend;
 • is de laatste vijf jaar niet als ambtenaar werkzaam geweest bij de gemeente Ermelo of de gemeente Harderwijk.
 • Een lid van de Rekenkamercommissie heeft geen zakelijke banden met de gemeente
  Ermelo of de gemeente Harderwijk, behalve het lidmaatschap van de Rekenkamercommissie.
                          

In de selectieprocedure worden kandidaten met een betrekking bij een onderzoeks- en/of adviesbureau
niet bij voorbaat uitgesloten, maar er wordt wel scherp gekeken naar mogelijke belangenverstrengeling en de bereidheid bij de kandidaten daarvoor een oplossing te vinden.

Dit krijg je van ons

Vergoeding
De vergoeding voor de leden bedraagt € 250,-- per vergadering. Dit is inclusief een vergoeding voor de voorbereiding en afhandeling van de vergadering. Daarnaast ontvangen de voorzitter en de leden een vergoeding in de reiskosten.
De Rekenkamercommissie vergadert één keer per maand.

De arbeidsrelatie met de gemeente Ermelo betreft een fictief dienstverband, waarbij de leden de keuze voorgelegd krijgen zelf belastingen en premies af te dragen (opting out) of dat aan de gemeente over te laten (opting in). Na afsluiting van ieder jaar wordt een jaaropgaaf verstrekt.

Laten we kennismaken

Reageren en informatie
U kunt uw motivatiebrief en CV tot 15 april 2019 zenden aan: mevrouw J. Kooij, secretaris RKC Ermelo Harderwijk via de website werkenbij.meerinzicht.nl
                                                
Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie Ermelo-Harderwijk kunt u
contact opnemen met de heer G.J. Put, 06 1332 3288

Selectie
Selectiegesprekken worden gevoerd op 24 en/of 25 april 2019. 
De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de Auditcommissies van de gemeenteraden.

Benoeming
De benoeming als lid van de Rekenkamercommissie Ermelo- Harderwijk geschiedt door de
gemeenteraden, op aanbeveling van de auditcommissies van de gemeenten. De streefdatum voor de benoeming is per 1 juni 2019. Het betreft een benoeming voor drie jaren.

Contactpersoon

Bij vragen over de procedure voor deze vacature kun je contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Delen

Deel deze vacature in jouw netwerk via: