Beleidsmedewerker Wonen & Zorg

Een uitdagende functie voor 24 uur per week.

Dit ga je doen

Als beleidsmedewerker Wonen en Zorg ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van wonen, waarbij je vanuit de gemeente ook de schakel bent met het het zorglandschap dat in toenemende mate is verweven met wonen.

Daarbij werk je, vanuit de invalshoek wonen, mee aan de ontwikkeling van beleid voor meerdere samenhangende beleidsterreinen en ben je aanspreekpunt voor vragen van inwoners, de corporatie en andere partners.  

In Zeewolde is in 2020 een nieuwe woonvisie vastgesteld. Daarin staan de ambities benoemd voor de komende jaren. Speerpunten zijn de nieuwbouwprogrammering, focus op bestaande voorraad, inzet op doelgroepen, duurzaamheid en de relatie wonen en zorg. Dit laatste is in elk geval in samenwerking met het team Maatschappekijke ontwikkeling en ondersteuning en de collega’s van ons samenwerkingsverband Meerinzicht.

 • Woonvisie: activiteiten die daaruit voortkomen voor thema’s Wonen en Zorg, te denken aan doelgroepenbeleid voor o.a. statushouders, nieuwe woonconcepten, monitoring, organiseren (kennis)bijeenkomsten;

 • Opstellen Woonzorgvisie; De doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en de gevolgen daarvan en te nemen acties daarop voor de gemeente zijn daarbij belangrijke onderwerpen.

 • Eerste aanspreekpunt voor lokale woonzorg-initiatieven; 

 • Regionaal samenwerken: Deelname aan diverse regionale overleggen in het kader van wonen en zorg. Daaruit voortkomende werkzaamheden zijn o.a. contacten onderhouden, interne afstemming met collega’s en Wethouders, analytisch onderzoek en informatiebeheer;

 • Rijks-, provinciaal beleid en marktontwikkelingen monitoren en hier tijdig op acteren door middel van advies of acties;

 • Jaarlijkse proces prestatieafspraken incl. monitoring en evaluatie;

 • 1e aanspreekpunt op vlak van wonen voor de corporatie en andere (zorg)partners die een rol vervullen in de huisvesting van onze inwoners;

 • Taakstelling huisvesting statushouders;

 • Woningmarktonderzoeken: Specifieke doelgroepen;

 • Aanspreekpunt en sparringpartner bestuurders en externen (zorginstellingen, Adviescommissie Wonen). Kennisbijeenkomsten organiseren en bezoeken;

 • Deelname als adviseur Wonen en Zorg aan interne werkgroepen. Onder andere over ruimtelijke initiatieven en woon/zorgvraagstukken.

 • Tenslotte lever je een bijdrage in de verdere professionalisering van het vak en de ontwikkeling van het team Wonen en Economie. 

Jouw talenten

 • Je hebt minimaal een HBO/WO niveau;

 • Je hebt ervaring of affiniteit met het vakgebied van Wonen en Zorg;

 • Je beschikt over strategisch inzicht en hebt goede adviesvaardigheden;

 • Neemt afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je vertaalt informatie naar ideeën voor de toekomst;

 • Je hebt brede kennis op hoofdlijnen van gemeentelijke besluitvormingsprocessen en kennis van woningbouwontwikkeling is een pré;

 • De aandachtspunten vanuit het sociaal domein zijn beleid huisvesting arbeidsmigranten en doorstroming statushouders, mantelzorgwoningen, bijdrage leveren aan vernieuwende woonvormen, beleid langer thuis blijven wonen;

 • Je bent een teamspeler, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie, met aandacht voor samenwerken en draagvlak creëren;

 • Je werkt resultaatgericht, kunt goed plannen, organiseren en bent omgevingsbewust.

Dit krijg je van ons

Bij de gemeente Zeewolde werk je in een kleine organisatie aan grote opgaves! De gemeente Zeewolde kent een informele en collegiale cultuur. We staan open voor jouw ideeën, de lijnen zijn kort en werken in een enthousiast team geeft een persoonlijk en professioneel stevige basis om een bijdrage te leveren aan de lokale samenleving. Werken bij de gemeente Zeewolde wordt gewaardeerd door de medewerkers: in recent onderzoek wordt een 8,5 score behaald, hoger dan gemiddeld in de publieke sector. Een reden te meer om met elkaar in gesprek te gaan! 

Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een salaris in schaal 9 (aanloopniveau) of 10 (minimaal € 2.865,- en maximaal € 4.671,- bruto per maand op basis van 36 uur per week;
Daarnaast kent Zeewolde ook nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden:

 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%, dat is opgebouwd uit onder andere een eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Naast dat je dit kan laten uitbetalen kan je ook gebruik maken van een fiscaal voordeel  door gebruik te maken van bijvoorbeeld ons fietsplan of jouw contributie voor de vakbond.
 • Plaats- en tijdonafhankelijk werken en daarnaast ook goede thuiswerk voorzieningen.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,19 per km (max. 40 km enkele reis, mogelijkheid om fiscaal uit te ruilen met je IKB) of je volledige reiskosten als je met het OV reist.
 • Een goede pensioenregeling bij het ABP.
 • Kortingen op verschillende verzekeringen (IPAP, CZ, IZA, Menzis of een van de andere privé verzekeringen).
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van het generatiepact vanaf 60 jaar.
 • Elke werknemer krijgt een mobiele telefoon in bruikleen. Deze mobiele telefoon mag ook privé worden gebruikt.
 • Je krijgt de mogelijkheid om flexibel je uren in te delen.

Hier ga je werken

Prachtig gelegen aan het water en centraal in Nederland heeft Zeewolde veel te bieden. Midden tussen uitgestrekte en bijzondere natuur nabij de Veluwe, de randmerenen grotere steden binnen handbereik. Groots in kleinschaligheid dus. Met vele strandjes, gastvrijheid van de mensen, het dorpse karakter, aandacht voor eerlijke producten en duurzaamheid en de vele sportmogelijkheden maakt Zeewolde een heerlijke plek om te wonen, werken & leven. 

De samenleving en maatschappij veranderen in rap tempo. Gericht op en zowel samen met onze inwoners, bedrijven, organisaties & instellingen werken wij als professionele medewerkers aan maatschappelijke en bestuurlijke opgaven. In het samenwerkings- verband Meerinzicht werken wij samen met Ermelo en Harderwijk op diverse terreinen.

Samenwerkingen, extern en intern, worden de komende tijd intensiever en complexer. De gemeentelijke organisatie is recent hierop aangepast en ingedeeld naar een zevental teams. De komende jaren zal de organisatie een verdere ontwikkeling doormaken. Onze visie: wij zijn een wendbare en toekomstbestendige organisatie, nader gericht op vijf doelen. Onze missie: Wij doen! Dienstbaar, Oplossingsgericht, Extern georiënteerd en Nabij.

Het team Wonen en Economie draagt zorg voor het realiseren van woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, bedrijfsvestigingen, de energietransitie, de grondexploitatie, evenals de strategie ten aanzien van maatschappelijk vastgoed. 

Laten we kennismaken

Als je vragen hebt over de procedure kun je die stellen Joyce Tekke, strategisch HR Adviseur via 085-1108148.

 

Contactpersoon

Bij vragen over de procedure voor deze vacature kun je contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Delen

Deel deze vacature in jouw netwerk via: