Accountmanager bedrijven

Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. Vier thema’s staan daarbij centraal:

 • Minder binnen, meer buiten: de grenzen tussen binnen en buiten vervagen: actieve samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente.
 • We zijn steeds op zoek naar onze toegevoegde waarde: de gemeente maakt steeds de afweging óf, welke en hoe zij een rol speelt. Actief burgerschap krijgt de ruimte.
 • We denken en werken in netwerken: ons doen en laten vindt plaats in netwerken samen met andere partijen, zowel binnen de Harderwijkse samenleving als in de regio tussen gemeenten.
 • We spelen flexibel in op ontwikkelingen: onze organisatie blijft gezien alle ontwikkelingen continu in beweging en bewandelt nieuwe paden. We zijn flexibel, zoeken voortdurend naar de ‘andere manier’ en zijn bereid tot het aangaan van experimenten.

De organisatie bestaat uit 4 domeinen (Bestuur & Organisatie, Samenleving, Ruimte en Stadsbedrijf). Een deel van de bedrijfsvoeringstaken is ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren. Meer achtergrondinformatie over de gemeente Harderwijk vind je op www.harderwijk.nl
 

Dit ga je doen

 • Je bent hét aanspreekpunt voor ondernemers in onze gemeente.
 • Je zoekt actief contact met ondernemers, je informeert, organiseert en faciliteert.
 • Je draagt het gemeentelijk beleid uit naar ondernemers.
 • Je helpt meedenken over het starten, uitbreiden of verplaatsen van bedrijven.
 • Je signaleert wensen en knelpunten uit het bedrijfsleven en weet die uit te zetten in de organisatie.
 • Je werkt teamoverstijgend en werkt nauw samen met de beleidsmedewerkers economie.
 • Je coördineert ondernemersvragen en bewaakt de voortgang.
 • Je informeert en adviseert met netwerkorganisaties, ondernemers- en winkeliersverenigingen.
 • Je werkt intensief samen met de parkmanager.
 • Je bent verantwoordelijk voor de verkoop van bedrijfskavels.
 • Je onderhoudt contacten met de collega’s in de regio, in het bijzonder binnen de EHZ-samenwerking (Ermelo-Harderwijk-Zeewolde).

Jouw talenten

Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding, bijvoorbeeld economie, bedrijfskunde of economische geografie.

 • Je hebt een goede politieke antenne.
 • Je bent communicatief sterk en assertief.
 • Je kunt goed onderhandelen en hebt overtuigingskracht.
 • Je spreekt zowel de taal van de ondernemer als van de ambtenaar.
 • Je hebt aantoonbaar ervaring met het opstellen of beoordelen van bedrijfsplannen.
 • Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring in het bedrijfsleven.
 • Je bent besluitvaardig.
 • Je bent creatief in het zoeken naar oplossingen.
 • Je kunt partijen met elkaar verbinden, zowel intern als extern.
 • Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit en bent bereid buiten kantooruren te werken.

Dit krijg je van ons

 • Een leuke uitdagende functie in een dynamisch team voor minimaal 32 uur per week.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris in schaal 11 (aanloopniveau minimaal, € 2.973,- en maximaal € 5.169,- bruto per maand op basis van 36 uur per week);
 • Daarnaast kent Harderwijk ook nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden:
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05%, dat is opgebouwd uit onder andere een      eindejaarsuitkering en vakantiegeld. Naast dat je dit kan laten uitbetalen kan je ook gebruik maken van een fiscaal voordeel  door gebruik te maken van bijvoorbeeld ons fietsplan of jouw contributie voor de vakbond.
 • Plaats- en tijdonafhankelijk werken en daarnaast ook goede thuiswerkvoorzieningen.
 • Een reiskostenvergoeding van €0,19 per km (max. 40 km enkele reis, mogelijkheid om fiscaal uit te ruilen met je IKB) of je volledige reiskosten als je met het OV reist.
 • Een goede pensioenregeling bij het ABP.
 • Kortingen op verschillende verzekeringen (IPAP, CZ, IZA, Menzis of een van de andere privé verzekeringen).
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van het generatiepact vanaf 60 jaar.
 • Elke werknemer krijgt een mobiele telefoon in bruikleen. Deze mobiele telefoon mag ook privé worden gebruikt.
 • Ben je benieuwd naar al onze arbeidsvoorwaarden? Deze kan je lezen op: https://werkenbij.meerinzicht.nl/arbeidsvoorwaarden/.

Hier ga je werken

Het domein
Binnen het domein Ruimte werken ruim 65 medewerkers aan de ontwikkeling van Harderwijk tot een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. In het domein is de expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, duurzaamheid, bouwzaken en inrichting van de openbare ruimte samengebracht.
 
Er wordt gewerkt in een teamgerichte structuur, waarbij medewerkers zoveel mogelijk samen in het team verantwoordelijkheid nemen voor het teamresultaat. De teams zijn samengesteld rondom een logisch pakket van samenhangende activiteiten:

 • team Ruimtelijk Projectenbureau
 • team Ruimtelijk Beleid
 • team Ruimtelijke Dienstverlening

Het team Ruimtelijke Dienstverlening
Het team is het eerste aanspreekpunt voor inwoners, bedrijven en instellingen als het gaat om de fysieke leefomgeving. Het team verzorgt de informatievoorziening over bouwen en ruimtelijke ordening. Nieuwe initiatieven komen binnen bij het de Omgevingscoaches en worden behandeld via de Omgevingstafel. Het team verzorgt de bedrijfscontacten en de verkoop van bedrijfskavels. Verder worden omgevingsvergunningen, monumentenvergunningen en meldingen brandveilig gebruik behandeld. Ook is het team verantwoordelijk voor handhaving en toezicht op bouwregelgeving en het bestemmingsplan. Verder is het team verantwoordelijk voor het opstellen en begeleiden van bestemmingsplannen en ruimtelijke procedures.

Binnen team Ruimtelijke Dienstverlening zijn wij op zoek naar een enthousiaste accountmanager die de schakel is tussen de ondernemers van Harderwijk en de gemeente. Hij/zij werkt nauw samen met de beleidsmedewerkers economie binnen domein Ruimte. De functie ziet in hoofdlijnen als volgt uit:
 

Laten we kennismaken

Zijn wij op zoek naar jou? Solliciteren kan tot 10 december 2021. De gesprekken vinden plaats op:
1e ronde: middag van 16 december 2021
2e ronde: ochtend van 22 december 2021

We verzoeken je hiermee rekening te houden.

Informatie wordt verstrekt door Peter Mulder (teamleider Ruimtelijke Dienstverlening), telefoonnummer 0341- 411911. Voor de procedure kun je contact opnemen met Joyce Tekke, HR adviseur via 085-1108148.

Contactpersoon

Bij vragen over de procedure voor deze vacature kun je contact opnemen met onderstaande contactpersoon.

Delen

Deel deze vacature in jouw netwerk via: